Algemeen Christelijk Vakverbond

Disclaimer

Welkom op de website van het ACV.
Met deze website willen we:
  • dat je ons beter leert kennen: onze structuren, standpunten, services en diensten;
  • je basisinformatie verstrekken over aspecten van de sociale wetgeving en arbeidsrecht;
  • je online diensten aanbieden via onze e-services.
De hoofdzetel van het ACV ligt in Schaarbeek. Download hier de bereikbaarheidsfiche van ACV Nationaal.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels. Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als 'gevoelig' beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden, zoals werkgevers, politieke partijen of bewegingen, andere verenigingen van welk soort ook, marketingdiensten, enz… Al onze personeelsleden hebben een discretieverbintenis aangegaan betreffende het gebruik van die gegevens.
We hebben veel zorg besteed aan de beveiliging van ons informaticasysteem. In overeenstemming met de wet heb je recht op toegang tot jouw gegevens en heb je recht gebeurlijke fouten te laten rechtzetten of je gegevens te laten verwijderen of overdragen. Voor het ACV kan je dit recht op de volgende manier laten gelden:
  • Je kan je basispersoonsgegevens raadplegen of aanpassen op www.acv-online.be onder de rubriek 'Mijn ACV' of in je dichtsbijzijnde dienstencentrum.
  • Ga naar je dichtsbijzijnde ACV-dienstencentrum om je rechten te doen gelden (verwijderen of overdragen van je gegevens).
  • Het ACV moet binnen de maand je verzoek beantwoorden.
Indien je met ons contact opneemt om een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen, vergoeding bestaanszekerheid of syndicale premie in te dienen, of een klacht neer te leggen inzake arbeid, sociale zekerheid of andere velden waarvoor we instaan, zullen we andere informatie moeten verzamelen en verwerken. Vanzelfsprekend gebeurt die verwerking niet alleen in overeenstemming met de privacywetgeving, maar ook in overeenstemming met  de beginselen van het beroepsgeheim, zoals door de strafwet gewaarborgd.
Meer info?

Ben je ACV-militant of verwerker en heb je een probleem met je persoonsgegevens vastgesteld? Stuur ons dan een mail.
Ben je lid van het ACV of ben je lid geweest en heb je een vraag over je rechten rond persoonsgegevens? Of denk je het slachtoffer te zijn van een inbreuk? Mail ons met je voornaam, naam en geboortedatum.
Aansprakelijkheid
We besteden steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.
De informatie op deze website  is dus te nemen als eerste advies. Ze  heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in onze dienstencentra, onze diensten arbeidsrecht, onze beroepscentrales, enz… Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. Daarentegen houden we graag rekening met de kritieken of suggesties die je ons wil overmaken.
Het spreekt overigens voor zich dat deze beperking van aansprakelijkheid niet speelt voor de eigenlijke werking van onze diensten, hetzij onze administratieve diensten die instaan voor de uitbetaling van sociale uitkeringen, hetzij onze diensten rechtsbijstand.
Onze website kan links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen terzake geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van het ACV. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het ACV.

Google Analytics en cookies 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Hierdoor kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik van de website gemaakt kan worden. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Remarketing 

Het ACV gebruikt remarketing of soortgelijke doelgroepen om online te adverteren en je de meest relevante advertenties te tonen via externe leveranciers, waaronder Google en Facebook. Deze advertenties worden weergegeven op sites op internet. Deze externe leveranciers, waaronder Google en Facebook, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan onze website. Als je wenst af te melden voor het gebruik van Google-cookies dan kan dat via 'Beheer van advertentievoorkeuren'. Via advertentievoorkeuren kan je ook de Facebook-instellingen aanpassen. Je kan je verder ook afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar de afmeldingspagina van het 'Network Advertising Initiative' te surfen.
Toepasbaarheid
Deze site, en het ACV in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Aanvullende inlichtingen

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be