Algemeen Christelijk Vakverbond

Maak gebruik van betaald educatief verlof

Werken en studeren tegelijk? Het kan...

Werken en studeren tegelijkertijd? Of ben je van plan om een opleiding te volgen in het volwassenenonderwijs, via Syntra, via een sectorfonds, een hogeschool of universiteit? Check of de opleiding niet in aanmerking komt voor betaald educatief verlof (BEV). Het BEV geeft werknemers het recht om erkende opleidingen te volgen waarbij je met behoud van loon afwezig mag blijven van het werk.
Voor de periode 2017-2018 moet je je aanvraag voor BEV indienen voor 31 oktober.
In het kader van de zesde staatshervorming werd deze materie toegewezen aan de Gewesten. We leggen hieronder de inhoud uit van de federale wetgeving, die van kracht blijft zolang een Gemeenschap niet besloten heeft ze te veranderen. 

Wat is betaald educatief verlof?

Betaald educatief verlof heeft als bedoeling werknemers uit de privésector de mogelijkheid te bieden tijdens of buiten de werkuren opleidingen te volgen met behoud van hun loon. Betaald educatief verlof is een recht voor wie in de privésector werkt. De werkgever kan dus niet weigeren dat je betaald educatief verlof opneemt. Hij moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof:
  • de beroepsopleidingen
  • de algemene opleidingen
Het is niet noodzakelijk dat ze verband houden met het werk. De opleidingen moeten wel minstens 32 uren duren. Opleidingen die uitsluitend via afstandsonderwijs georganiseerd worden, komen dus niet in aanmerking.
  • Op de website van de FOD Waso kun je terugvinden welke opleidingen al dan niet in aanmerking komen voor het systeem van betaald educatief verlof

Wie heeft recht op betaald educatief verlof ?

Het recht op betaald educatief verlof (BEV) geldt voor alle werknemers uit de privésector die minstens 4/5 werken. Als je minder dan 4/5 werkt, maar met variabele uurroosters, heb je recht op BEV in verhouding tot je tewerkstelling.
Als je deeltijds werkt (1/2 tot 4/5) met een vast uurrooster, heb je enkel recht op BEV voor het volgen van een beroepsopleiding tijdens je werktijd.
Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je je werkgever tijdig inlichten en moet je de cursussen nauwgezet volgen. 

Over hoeveel uur betaald educatief verlof gaat het?

Het aantal uren waarop je recht hebt, is per schooljaar (van september tot augustus) beperkt.
Voor algemene opleidingen en taalcursussen gaat het om 80 uren. Voor andere opleidingen is het krediet vastgesteld op 100, 120 of 180 uren.
Je bepaalt in overleg met je werkgever wanneer je afwezig mag zijn. Tijdens het school- of academiejaar bezorg je je werkgever elke drie maanden een 'getuigschrift van nauwgezetheid' dat je van de instelling krijgt als aanwezigheidsbewijs..

En wat met je loon?

Wanneer je BEV neemt, betaalt je werkgever je normale loon uit, eventueel tot een bepaalde loongrens. Je behoudt je loon tot maximaal 2.760 euro bruto. De werkgever kan van de Vlaamse overheid een terugbetaling krijgen van de werkelijk opgenomen uren. Daar hoef jij als werknemer niets voor te doen.