Algemeen Christelijk Vakverbond

Geen recht op vakantie? Dan is dit de oplossing!

Jeugdvakantie

Kan dat wel? Pas afgestudeerd en toch vier weken vakantie? Als je pas van school komt, denk je niet direct aan vakantiedagen en vakantiegeld. Want je recht op verlof hangt immers af van het aantal dagen dat je het voorgaande jaar werkte. Maar er is goed nieuws: je kan als arbeider of bediende een beroep doen op het stelsel van ‘jeugdvakantie’.
Je hebt in 2018 recht op jeugdvakantie als: 
  • je jonger bent dan 25 jaar op 31 december 2017; 
  • je je studie hebt beëindigd of gestopt in de loop van 2017; 
  • je na je studies minstens 1 maand gewerkt hebt (als arbeider of bediende, niet als jobstudent) in 2017 en zo minstens 13 arbeidsdagen hebt gepresteerd; 
  • je in dienst bent bij een werkgever in de privésector of contractueel bent bij een lokaal bestuur en de vakantieregeling privésector van toepassing is.

Seniorvakantie

Als je het werk hervat na een lange periode van inactiviteit (bijvoorbeeld werkloosheid of invaliditeit), dan heb je meestal geen recht op 4 weken betaalde vakantie. Eventueel kan je seniorvakantie nemen om dit aan te vullen. 
Je hebt in 2018 recht op seniorvakantie:
  • als je ten minste 50 jaar bent op 31 december 2017; 
  • als je geen recht hebt op 4 weken betaalde vakantie tijdens het vakantiejaar, als gevolg van een periode volledige werkloosheid of invaliditeit (na een jaar ziekte) in de loop van het vakantiedienstjaar.

Meer info? Dat vind je in het ACV-vakantieboekje van 2018 (.pdf)