Algemeen Christelijk Vakverbond

Bijdrageverhoging vanaf 1 juli 2018

Op 1 juli verhogen een aantal ACV-bijdragen. Dankzij die aanpassing kunnen we verder investeren in onze dienstverlening. Denk maar aan een digitaal loket op onze website, dienstverlening op afspraak, individuele loopbaanbegeleiding, enz. Daarnaast kunnen we ook voluit jouw belangen blijven behartigen, zoals meer loon, een leefbare combinatie tussen werk en vrije tijd én betere pensioenen en uitkeringen. 
Hieronder vind je een overzicht van de bijdragen per regio (.pdf).