Algemeen Christelijk Vakverbond

Sneller minder dop nieuwe sociale flop?

Het ACV is verbijsterd over een studie die federaal minister van Werk, Kris Peeters laat maken over de verdere degressiviteit van de werkloosheid. Meerdere kranten berichten hierover. Dat onderzoek bekijkt of en hoe een werkloosheidsuitkering sneller kan dalen.

Liever de stok … 

De logica erachter zit totaal verkeerd. Het idee dat door een werkloze minder middelen te geven, hij of zij sneller werk zal zoeken is een rechtse fetisj. Zo zegt Vlaams Minister van Werk Muyters vandaag in De Tijd ‘En wie niet meteen een baan vindt, wordt door de sneller dalende uitkering aangespoord een job te aanvaarden die niet meteen aansluit bij zijn interesses of die minder goed wordt betaald dan de oude.’ Staatssecretaris Demir verklaarde het enkele jaren terug scherper toen ze nog parlementslid was: als werklozen het moeilijker hebben om hun facturen te betalen zullen ze meer moeite doen om een job te vinden. Die rechtse visie hanteert enkel de stok. 

…dan de wortel

 Internationaal onderzoek weerlegt dit veelvuldig. Er ontstaat steeds meer weerstand tegen deze ‘making work pay’ ideologie. Zelfs de studiediensten van OESO en Europese Commissie geven toe dat deze ideologie niet overtuigt. De 2014-editie van ‘Employment and social developments in Europe’ (Europese Commissie) geeft een overzicht van de studies over de invloed van diverse types van werkloosheidsverzekering (uitkeringsniveau, -duur, enz.) op de uitstroomkansen naar werk. Zo blijkt er geen negatief verband te zijn tussen de hoogte van uitkeringen en de kans op uitstroom uit de werkloosheid.
Enkele studies komen zelfs tot omgekeerde conclusies: hoe genereuzer de sociale protectie, hoe sneller de uitstroom. Die vaststelling hoeft niet te verrassen: betere uitkeringen laten werklozen toe om te investeren in een vervoermiddel, een internetabonnement, kinderopvang, bijscholing, sociale contacten en verhogen daarmee de kans op het vinden van werk. De wortel blijkt zoveel effectiever dan de stok. 
Dreigt deze regering de zoveelste verkeerde sociale keuze te maken?  
18  juli 2018: download dit persbericht (pdf-bestand)