Algemeen Christelijk Vakverbond

Uitzendkracht? Vergeet je premies niet!

Weetje: heb je als uitzendkracht (meer dan) 65 dagen gewerkt, dan heb je recht op een eindejaarspremie. Die bedraagt 8,33% van je brutoloon. Ben je lid van het ACV? Dan krijg je ook nog eens een syndicale premie van 104 euro.
Wie heeft recht op een eindejaarspremie? 
Om recht te hebben op de eindejaarspremie van 2018, moet je als uitzendkracht in de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 minstens 65 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben in het stelsel van vijf dagen per week (of minstens 494 uur). 

Wat moet je doen om de premie te ontvangen? 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan ontvang je in de week van 3 december 2018 automatisch een premiedocument per post. Om de premie uitbetaald te krijgen, moet je het document ondertekenen en aan het ACV bezorgen, via je afgevaardigde of een ACV-dienstencentrum. 

En de syndicale premie?