Algemeen Christelijk Vakverbond

ACV helpt je bij je re-integratie

Contacteer een ACV Dienstencentrum

ACV-medewerkers beantwoorden je vragen rond re-integratie, de procedures, ziekte-uitkeringen.
De juridische diensten staan klaar om te helpen in geval van het aantekenen van beroep tegen ontslag wegens medische overmacht. 

ACV begeleidt op de werkvloer 

Persoonlijke service
Je kan je - bij het opstellen van je re-integratieplan - steeds laten bijstaan door een comitélid of een vakbondsafgevaardigde naar keuze. De werkgever is verplicht om overleg te organiseren alvorens hij een beslissing kan nemen voor een re-integratieplan. Neem dus zeker contact op met je ACV-afgevaardigden op de werkvloer. Zij zijn op de hoogte van de wetgeving en weten wat kan en niet kan. 

Collectieve service
Leden van het Comité PB of, indien er geen Comité is, van de vakbondsafvaardiging, zijn ook bevoegd om overleg te plegen over een doeltreffend re-integratiebeleid in de onderneming. Daar kunnen ze bijvoorbeeld ook bespreken welke mogelijkheden er zijn voor aangepast en ander werk, welke maatregelen er uitgewerkt kunnen worden om werkposten beter geschikt te maken voor mensen met een verminderde arbeidsongeschiktheid, enz. Geef je suggesties door aan je afgevaardigden.