Algemeen Christelijk Vakverbond

ACV partner van 1,6 miljoen leden

ACV laat van zich horen
NOV 24

Marc Leemans: 'Vanaf nu moeten we elke dag onze politici interpelleren'

NOV 22

Morgen is het zover: #VlaamsACVcongres

JUL 14

Begroting: niet uitgaven, maar ontvangsten zijn het probleem

MEI 17

Het groot rapport van de regering Michel

MEI 11

Geef inspectie toegang tot databank met uitzendcontracten

MEI 8

Zware beroepen: vakbonden leggen voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité

APR 21

Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit

APR 20

Pensioenminister treft werknemers met lange loopbaan

APR 19

Vakbonden: "Koerswending nodig voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid"

APR 18

De Grote Parade: iedereen mee aan tafel op 7 mei

APR 7

Sociale partners bereiken akkoord over mobiliteitsbudget

APR 1

Hoe clean zijn de wielertoeristen op de RVV-cyclo?

MRT 31

Persbericht: Sancties voor langdurig zieken nefast voor re-integratie

MRT 30

Persbericht: Sociale zekerheid wordt onzeker

MRT 29

Teken voor #cleane kleren!

MRT 24

Opinie: Verjaardag op een historisch keerpunt

MRT 21

Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State

MRT 20

Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op

MRT 15

Werkplekleren altijd een winnende combinatie

MRT 8

Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine

MRT 1

Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk

MRT 1

Sociale zekerheid lijdt onder minderinkomsten door politieke beslissingen

FEB 22

Eerste lessen uit proefprojecten duaal leren

FEB 22

Minister Muyters vergist zich meermaals in SWT

FEB 16

Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

FEB 10

Marc Leemans ondertekent jaarverslag Nationale Bank niet

FEB 3

Cursussen, infoavonden... rond stress en burn-out

JAN 31

Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed

JAN 25

ACV Jongeren blijft campagne voeren tegen jeugdlonen

JAN 17

Groen licht voor ontwerp IPA 2017-2018?

JAN 12

Ontwerp-IPA 2017-2018

Het ACV behartigt de belangen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao's af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor problemen. Binnen en buiten de onderneming.
Volg ons op: