Algemeen Christelijk Vakverbond

ACV partner van 1,6 miljoen leden

ACV laat van zich horen
MRT 29

Teken voor #cleane kleren!

FEB 22

Eerste lessen uit proefprojecten duaal leren

FEB 22

Minister Muyters vergist zich meermaals in SWT

FEB 16

Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

FEB 10

Marc Leemans ondertekent jaarverslag Nationale Bank niet

FEB 3

Cursussen, infoavonden... rond stress en burn-out

JAN 31

Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed

JAN 25

ACV Jongeren blijft campagne voeren tegen jeugdlonen

JAN 17

Groen licht voor ontwerp IPA 2017-2018?

JAN 12

Ontwerp-IPA 2017-2018

Het ACV behartigt de belangen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao's af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor problemen. Binnen en buiten de onderneming.
Volg ons op: